PRISLISTER TOMTER    JUNI 2020 

Kjøper må akseptere mindre justeringer av oppgitte arealer. Dette utløser ingen prisendring. Med forbehold om feil. Ta kontakt for påløpte kostnader i forbindelse med opparbeiding på enkelte av tomtene.

TOMTER BYGGETRINN 2

Krukkeveien 4

Krukkeveien 6

Krukkeveien 12

Krukkeveien 89

Lasteinveien 97

Lasteinveien 99

Lasteinveien 101

Lasteinveien 103

Lasteinveien 105

Lasteinveien 107

Lasteinveien 113

760

530

675

715

568

600

650

579

557

561

502

Saltak

Saltak

Saltak

Saltak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

1 100 000

1 000 000

1 150 000

1 150 000 

SOLGT

SOLGT

1 100 000

1 100 000

1 050 000

1 050 000

SOLGT

I tillegg kommer dokumentavgift (2,5 %) og medgått arbeid på enkelte av tomtene.

Ta kontakt for nærmere prisinformasjon.

 
TOMTER BYGGETRINN 4

Potteriveien 48

Potteriveien 50

Potteriveien 52

Potteriveien 54

Potteriveien 123

Potteriveien 125

Potteriveien 127

Potteriveien 25

Potteriveien 29

Potteriveien 31

Potteriveien 35

Potteriveien 37

Potteriveien 39

Potteriveien 41

541

568

577

571

559

545

500

682

589

588

763

928

773

618

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Flatt tak

Saltak

Saltak

Saltak

Saltak

Saltak

Saltak

Saltak

1 100 000

1 100 000

1 100 000

SOLGT

1 100 000

1 100 000

SOLGT

   990 000

   950 000

   990 000

SOLGT

Reservert

1 200 000

SOLGT

I tillegg kommer dokumentavgift (2,5 %) og medgått arbeid på enkelte av tomtene.

Ta kontakt for nærmere prisinformasjon.